Davaoc anamneze
Field is required!
Ime:
Ime:
Field is required!
Vaš broj telefona:
Vaš broj telefona:
Field is required!
Prezime:
Prezime:
Field is required!
Vaša e-mail adresa:
Vaša e-mail adresa:
Field is required!
Glavna tegoba ( u jednoj rečenici)
U JEDNOJ REČENICI
Field is required!

Sadašnja bolest

Kada je dijete zadnji put bilo zdravo
Kada je dijete zadnji put bilo zdravo
Field is required!
Datum početka i prvi simptom bolesti
Datum početka i prvi simptom bolesti
Field is required!
Tačna hronologija i inenzitet simptoma
Tačna hronologija i inenzitet simptoma
Field is required!
Preduzete mjere ispitivanja
Preduzete mjere ispitivanja
Field is required!
Šta je koristio do sada za liječenje
Šta je koristio do sada za liječenje
Field is required!

Razvojna anamneza

Zdravlje i bolesti majke u trudnoći
Zdravlje i bolesti majke u trudnoći
Field is required!
Uslovi života u trudnoći
Uslovi života u trudnoći
Field is required!
Stav oca i majke prema trudnoći
( planirana – neplanirana trudnoća )
Field is required!
Uzimanje lijekova u trudnoći
Uzimanje lijekova u trudnoći
Field is required!
Izloženost štetnim faktorima u trudnoći
Izloženost štetnim faktorima u trudnoći
Field is required!

Anamneza natalnog (trudnoće) perioda

Datum i način poroda ( prirodno , carski rez)
Datum i način poroda ( prirodno , carski rez)
Field is required!
Da li je bilo komplikacija pri porodu
Da li je bilo komplikacija pri porodu
Field is required!
Vitalnost novorođenčeta
Vitalnost novorođenčeta
Field is required!

Opšte stanje po izlasku iz porodilišta

Da li je bilo ; zastoja u disanju , cijanoze, pospanosti , krikova , grčeva , krvarenja
Navesti ako je nešta bilo i kratko opisati
Field is required!

Ishrana

Prirodna ili vještačka
Prirodna ili vještačka
Field is required!
Kad je početa dvovrsna ishrana
dodavanje mlijeka
Field is required!
Ponašanje dijeteta pri dojenju
Ponašanje dijeteta pri dojenju
Field is required!
Kad je prekinuto dojenje
Kad je prekinuto dojenje
Field is required!
Vještačka hrana
Vještačka hrana
Field is required!
Navike u vezi sa ishranom ( voće , povrće)
Navike u vezi sa ishranom ( voće , povrće)
Field is required!
Tjelesna težina djeteta
Tjelesna težina djeteta
Field is required!
Vaša pitanja ili pitanje
Vaša pitanja ili pitanje
Field is required!

 

Napomena:

Nakon što popunite upitnik potrebno je da na linku CJENOVNIK  odaberete na koju uslugu se odnosi.

Nakon plaćanja u roku od 24h ćete dobiti potpuni odgovor doktora.