Ime
Ime
Field is required!
Prezime:
Prezime
Field is required!
Datum rođenja
Izaberi datum
Field is required!
Vaš broj telefona:
Vaš broj telefona:
Field is required!
Vaša e-mail adresa:
Vaša e-mail adresa:
Field is required!

Sportske aktivnosti

Sport kojim se baviš?
Sport kojim se baviš?
Field is required!
Mjesto položaj u ekipi
Mjesto položaj u ekipi
Field is required!
Da li se takmičiš u svojoj uzrasnoj kategoriji
Da li se takmičiš u svojoj uzrasnoj kategoriji
Field is required!
Broj takmičenja u prošloj godini
Broj takmičenja u prošloj godini
Field is required!
Kad si počeo trenirati
Kad si počeo trenirati
Field is required!
Koliko puta nedeljno treniraš
Koliko puta nedeljno treniraš
Field is required!
Koliko puta dnevno treniraš
Koliko puta dnevno treniraš
Field is required!
Faza takmičarskog ciklusa
Faza takmičarskog ciklusa
Field is required!
Rang takmičenja
Rang takmičenja
Field is required!

Medicinska anamneza

da ili ne i kratak opis
Ranije povrede ili bolesti
Ranije povrede ili bolesti
Field is required!
Da li sada imate neku bolest
Da li sada imate neku bolest
Field is required!
Prekid bavljenja sportom duže od mjesec dana
Da li ste prestajali da se bavite sportom duže od mjesec dana
Field is required!
Da li imate srčanih problema
( visok pritisak, aritmije ,bol u grudima , lupanje srca)
Field is required!
Problemi sa disanjem
Problemi sa disanjem
Field is required!
Teža povreda kostiju , mišića , zglobova
Teža povreda kostiju , mišića , zglobova
Field is required!
Glavobolje, nesvjestice , gubitak svjesti
Glavobolje, nesvjestice , gubitak svjesti
Field is required!
Prelešane inf bolesti
Prelešane inf bolesti
Field is required!
Operativni zahvati
Operativni zahvati
Field is required!
Tjelesna težina i visina
Tjelesna težina i visina
Field is required!
Alkohol, cigarete , opijati
Alkohol, cigarete , opijati
Field is required!
Dopung ili dozvoljeni suplemente u ishrani
Dopung ili dozvoljeni suplemente u ishrani
Field is required!
Vaša pitanja ili pitanje
Vaša pitanja ili pitanje
Field is required!

Napomena:

Nakon što popunite upitnik potrebno je da na linku CJENOVNIK  odaberete na koju uslugu se odnosi.

Nakon plaćanja u roku od 24h ćete dobiti potpuni odgovor doktora.